Drukarnia Fleksograficzna

Branża ogrodnicza

Przemysł ogrodniczy.

Paszport roślin - etykiety znakowanie paszportowanie rośliny. Zgodnie z najnowszymi przepisami (CZYTAJ). Paszport roślin (Plant passport) stanowi etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, produktów roślinnych. Jeżeli etykieta zawiera wszystkie wymagane informacje stanowi paszport roślin.  Dzięki danym zawartym na paszporcie roślin możliwa jest szybka identyfikacja miejsca pochodzenia znajdującego się na rynku materiału roślinnego oraz jego producenta, dystrybutora lub importera. Tym samym paszport roślin umożliwia identyfikację ewentualnych źródeł porażenia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przez organizmy kwarantannowe. Wszystkie te etykiety należy przytwierdzać na trwałe, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie i ponowne wykorzystanie. Zapisy na etykietach powinny być dokonywane drukowanymi literami w języku polskim lub w języku innego państwa członkowskiego, bez skreśleń i poprawek. W przypadku dzielenia lub łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub w przypadku zmiany zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wydaje się paszport zastępczy. Na paszporcie tym zamieszczane jest wtedy oznaczenie RP (Replacement Passport) oraz numer rejestracyjny producenta lub importera z pierwotnego paszportu roślin. Paszporty roślin (wszystkie typy) są przygotowywane i wydawane w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa tj. wojewódzkich inspektoratach i podległych im oddziałach terenowych i granicznych. W celu uzyskania paszportu roślin należy do właściwej jednostki złożyć wniosek o jego wydanie.Załączenie paszportu roślin stanowi poświadczenie, że rośliny, produkty roślinne, którym on towarzyszy:

- zostały wyprodukowane przez podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego,

- są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub

- podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.


W myśl przepisów paszport roślin powinien towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym i przedmiotom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Aby etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem mogły być uznane za paszport roślin powinny zawierać, następujące informacje:

-określenie "paszport roślin" oraz oznaczenie EC

-oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany

-określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego przez wojewódzkiego inspektora - napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa"

-numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców

-numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer paszportu

-łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botaniczną rośliny, z której został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu

-ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla której został wydany paszport

-symbol "ZP" i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej

-symbol "RP" w przypadku wydania paszportu zastępczego

-nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego.

 


Aktualnie w Polsce stosowane są paszporty roślin w postaci:

-etykiet zawierających wszystkie wymagane informacje (punkty 1-10)

-etykiet skróconych zawierających informacje z punktów 1-5 wraz z jedną wspólną dla całości znakowanego towaru etykietą zawierającą pełną 10 punktową informację, tylko w przypadku gdy obie te etykiety towarzyszą towarom mamy do czynienia z paszportem roślin

-etykiet dla ziemniaków sadzeniaków stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie.

- etykiet dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie. 

 

Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jedynie wtedy, gdy przeprowadzane u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, w trakcie cyklu produkcyjnego, kontrole oraz w niektórych przypadkach badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotowe rośliny, produkty roślinne lub przedmioty:

  • są wolne od organizmów kwarantannowych oraz
  • spełniają określone dla tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wymagania specjalne.

 

Drukarnia BART poleca :

- ZAWIESZKi

*) 45x102mm. (perforacja do odrywania) Paszport 5-cio informacyjny

*) 45x117,5mm. (perforacja do odrywania) Paszport 5-cio informacyjny

*) 70x154mm. (perforacja do odrywania)  Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 80x110mm. (perforacja do odrywania 0,5:0,5) Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 90x100mm. z dwoma otworami do zawieszenia , bez wypchnięcia ,  (7mm. średnicy) Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 90x127mm. z dwoma otworami do zawieszenia , bez wypchnięcia , Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

*) 100x154 z jednym otworem do zawieszania, bez wypchnięcia (5mm.) (perforacja do odrywania 0,5:0,5), Paszport 10-cio i 5-cio informacyjny

- PĘTLEKI

*) 17x190mm. mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 34x254mm. (perforacja do odrywania) Paszport dla materiału szkółkarskiego

*) 46x308mm. (perforacja do odrywania 2:1) Paszport dla materiału szkółkarskiego

- ETYKIETY :

*) 50x25 mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 50x30 mogą być za małe by umieścić wszystkie treści

*) 60x40 Paszport 5-cio informacyjny

*) 60x50 Paszport 5-cio informacyjny

*) 70x50  Paszport 5-cio informacyjny

*) 75x60  Paszport 5-cio informacyjny

*) 80x60  Paszport 5-cio informacyjny

*) 90x70  Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

*) 100x50 Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

*) 100x60  Paszport 10cio i 5-cio informacyjny

 

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Pętelki - etykiety pętlowe, pętelkowe. Wykonane są z białego tworzywa sztucznego (PET, PE, PP, TYVEK) o wysokiej gładkości, przygotowane są do zadruku dwustronnego. Te specjalne oznaczenia wykonane są z różnych tworzyw sztucznych. Zaletą tych etykiet jest, że nie ulegają zniszczeniu podczas różnych procesów tj. suszenia, impregnacji, przechowywania drewna. Są odporne na uszkodzenia poprzez wysokie temperatury, środki chemiczne, wodę i promieniowanie UV. Obie strony przywieszki przygotowane są do druku termotransferowego. Biała, jednolita powierzchnia zapewnia dobry kontrast przy odczycie kodów kreskowych. Nawinięte na rolkach zwykle w większej ilości rzędów połączone delikatną perforacją do odrywania. Najczęściej zadrukowywane są za pomocą przemysłowych drukarek etykiet termotransferowo ale również opisywane ręcznie markerami.

Drukarnia BART stara się by dostarczony produkt był najwyższej jakości, z jak najmniejszą ilość łączeń wstęgi, z wypchniętymi otworami.

 

ZASTOSOWANIE : wykorzystywane są przede wszystkim w branży ogrodniczej. Można je stosować do znakowania elementów drewnianych, drewna w tartakach, składach drewna, i innych magazynach wyrobów. Pętelki i przywieszki służą też do oznaczenia materiałów budowlanych takich jak: cegły, pustaki, dachówki, kostki brukowe, składowanych na paletach i przechowywanych na zewnątrz na powietrzu. Pętelki głównie wykorzystuje się w szkółkach, hodowlach drzewek, kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych mocując do roślin. Są też używane do oznaczania kabli i wiązek kablowych, gdzie trafiają do ziemi.

 

DRUK TTR DRUKARKĄ ETYKIET (czytaj więcej)

Ważne jest by sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej trwałości zadruku oczekujemy od pętelek, w jakich warunkach materiał będzie wykorzystywany ? Nasza firma posiada sprawdzone dobre rozwiązanie w ramach, które zapewnia długą trwałość zadruku. Do zadruku wykorzystujemy naszą standardową taśmę termotransferową żywiczną. Ważne jest by nie popełnić błędu przy zakupie folii barwiącej bo później może się okazać że zadruk z takiego materiału będzie schodzić pod wpływem różnych czynników (atmosferycznyc, tarcia, słońca, wody).

 


PORADY MERYTORYCZNE (rozwiń listę SPECJALISTÓW)

Wiesław Mariański

FILMY : (kliknij i rozwiń)

Przykład druku pętelek na drukarce etykiet :


Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Strzałki ogrodowe ogrodnicze czyli etykiety wtykane bezklejowe. Wykonane z białego tworzywa sztucznego (PVC polichlorku winylu), mogą być też w innym kolorze barwione w masie ale są droższe i mniej popularne. Strzałki ogrodnicze stały się standardem i są coraz częściej podstawowym elementem informacyjnym i ozdobnym w ogrodnictwie. Wszystkie wymagane informacje na nich drukowane są techniką termotransferową. Nawinięte są na rolkach zwykle w jednym rzędzie, połączone perforacją do odrywania. Najczęściej zadrukowywane są za pomocą przemysłowych drukarek etykiet termotransferowo ale również choć rzadziej opisywane ręcznie markerami. Zapewniającą wysoką jakośc i trwałość nadruku, odporność na zadrapania, rozmazywanie a także warunki atmosferyczne. Do zadruku drukarka musi posiadać odpowiednią budowę i możliwości, fotokomórke - czujnik odstępu etykiet nie może być umieszczony na stałe. Czujnik powinien być przesuwny, tak by go umieścić w odpowiednim miejscu. Do strzałek należy dobrać odpowiednią sprawdzoną kalkę barwiącą tak by zadruk był trwały. Standardowym kolorem zadruku jest kolor czarny. Do wyboru są materiały PVC o grubości: 0,20 mm., 0,25 mm., 0,28 mm.

 

ZASTOSOWANIE : Głównie wykorzystywane są w branży ogrodniczej.  Stosowane są do oznaczania wszelkiego rodzaju roślin doniczkowych w szkółkach, hodowlach drzewek, kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych, ogrodach botanicznych.

 

POPULARNE WYMIARY (czytaj więcej)

- 115x23,5 mm. (do drukarki przemysłowej z głowicą 4 calową)
- 120x25,4 mm. (do drukarki przemysłowej z głowicą 5-6 calowej)
- 80x15 mm. (do drukarki przemysłowej z głowicą 4 calową)

 

DRUK STRZAŁEK NA DRUKARKACH TTR (czytaj więcej)

Nasza drukarnia etykiet zaleca by skorzystać z droższego rozwiązania jakim jest lepsza folia barwiąca żywiczna do druku na materiale plastikowym. PCV jest trudnym materiałem, i w warunkach zewnętrznych materiał ten przewiduje się że ma odporność około roku. Materiał plastikowy z czasem pod wpłwyem światłą UV i warunków atmoasferycznych traci swoje właściwości elastyczne i kruszeje.

 


PORADY MERYTORYCZNE (rozwiń listę SPECJALISTÓW)

Wiesław Mariański

 


FILMY : (kliknij i rozwiń)

Film pokazuje jak prawidłowo odrywa się strzałki ogrodnicze:


Prawidłowe i nieprawidłowe urywanie strzałek ogrodniczych:


Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Etykiety przywieszane - przywieszki kartonowe, foliowe, plastikowe, przede wszystkim wykorzystywane są w branży ogrodniczej ale również w wielu innych takich jak branża mięsna, w branży budowlanej, odzieżowej, metalurgicznej. Przywieszki wykonane z różnych tworzyw sztucznych nie ulegają zniszczeniu podczas procesów suszenia, impregnacji, i przechowywania. Przywieszki wykonane są z PET poliester lub PP polipropylen lub PE polietylen lub TYVEK lub PVC. Format przywieszki, perforacja, otwory lub wstępny nadruk wykonywane są na zamówienie. Przywieszki charakteryzują się dobrą odpornością na działanie niskiej i wysokiej temperatury, wilgoci, tłuszczów, substancji chemicznych i czynników atmosferycznych. Przywieszki są odporne na uszkodzenia, wysokie temperatury, środki chemiczne, wodę i promieniowanie UV. Najczęściej spotykane są przywieszki z perforacją i otworami do zawieszania. Obie strony przywieszki przygotowane są zarówno do druku termotransferowego jak i fleksograficznego. Biała, jednolita powierzchnia zapewnia dobry kontrast przy odczycie kodów kreskowych. Drukarnia BART stara się by dostarczony produkt był najwyższej jakości, z jak najmniejszą ilość łączeń wstęgi. Biały kolor surowca oraz nawój na rolkach jest jedynym dostępnym. 

 

ZASTOSOWANIA : Etykiety z nazwą produktu, adresem producenta i kodem kreskowym stosowane są do znakowania wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia. Atrakcyjnie zadrukowane przywieszki znakomicie eksponują produkt. Najczęściej przywieszki stosowane są do znakowania wyrobów metalurgicznych oraz materiałów budowlanych składowanych "pod gołym niebem". Należą do nich: cegły, pustaki, dachówki, kostki brukowe, składowanych na paletach i przechowywanych na zewnątrz. Można je też stosować do znakowanie drewna w tartakach, składach drewna, magazynach wyrobów.

 

ZADRUK TERMOTRANSFEROWY DRUKARKĄ (czytaj więcej)

Jakiej trwałości nadruku oczekujemy od przywieszek, w jakich warunkach materiał będzie wykorzystywany ? Nasza firma posiada sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia długą trwałość zadruku (odporność na działanie wody, światła słonecznego). Do zadruku wykorzystujemy naszą standardową taśmę termotransferową żywiczną. Ważne jest by nie popełnić błędu przy zakupie taśmy barwiącej, bo później może się okazać że zadruk z takiego materiału będzie schodzić pod wpływem różnych czynników (atmosferycznyc, wody, tarcia, słońca).

 


PORADY MERYTORYCZNE (rozwiń listę SPECJALISTÓW)

Wiesław Mariański

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie