Drukarnia Fleksograficzna

Najpopularniejsze znaki ekologiczne towarowe


Najpopularniejsze znaki ekologiczne towarowe :

- Błękitny ANIIOŁ

Etykietę ekologiczną można spotkać w 75 grupach produktów (poza produktami spożywczymi i wyrobami medycznymi):
-materiały budowlane,
-farby i lakiery,
-tapety,
-wyroby z papieru,
-panele słoneczne,
-urządzenia o niskim poziomie hałasu,
-zegarki,
-komputery,
-lodówki,
-systemy grzewcze.

Oznaczenie ekologiczne Błękitny Anioł jest przyznawany przez jury, które składa się z przedstawicieli biznesu, ochrony środowiska i nauki.
Jury podejmuje decyzje o przyznaniu znaku, opierając się na kryteriach określanych przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska.
By na produkcie pojawił się ekoznak Błękitny Anioł, musi być on bezpieczny zarówno dla środowiska jak i człowieka.
Przy przyznawaniu etykiety pod uwagę brany jest cały cykl życiowy produktu: m.in. zużycie surowców, produkcja, oszczędność w zużyciu energii,
trwałość użytkowania, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i utylizacja czyli możliwości przetworzenia produktu.
W ocenie wpływu na środowisko, brany jest także pod uwagę hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.
Ekoznak Błękitny Anioł przyznawany jest na 4 lata. Po tym czasie trzeba przystąpić do ponownego procesu certyfikacji.

 

- ECO GARANTIE

Belgijski Symbol EcoGarantie - znak ekologiczny dla środków do prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała. Certyfikat ekologiczny przyznawany jest produktom, których proces powstawania nie burzy równowagi biologicznej między ludźmi, roślinami i zwierzętami,
uwzględniając przy tym kryteria jakościowe i ekonomiczne. Symbol ekologiczny Ecogarantie informuje konsumenta, że produkt jest ekologiczny, bezpieczny i trwały zgodnie z wymogami belgijskiego instytutu certyfikującego PROBILA UNITRAB.

 

- EKOland

Ekoland - znak ekologiczny najlepiej rozpoznawalny w Polsce symbol przeznaczony dla ekologicznej żywności.
Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.
Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie oznaczenia ekologicznego muszą spełnić szereg kryteriów, m.i n.:
użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i
cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę.
Gospodarstwa ekologiczne, które chcą posługiwać się znakiem ekologicznym Ekolandu nie mogą też produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

 

- ENERGYStar

Energy Star - znak ekologiczny specjalnego programu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy). Symbol ekologiczny  jest przyznawany jako wyróżnienie dla energooszczędnych produktów. Ekoznak jest spotykany na całym świecie. Produkty ekologiczne które mogą zostać oznaczone symbolem Energy Star : m.in. sprzęt biurowy, RTV, AGD, sprzęt ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy oświetleniowe.

 

- EUROLIŚĆ

Euroliść - znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej.
Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.
Nie obejmuje produktów importowanych spoza terenu Unii.
Euroliść przedstawia gwiazdki Unii Europejskiej ułożone w kształcie liścia na zielonym tle. Symbol ekologiczny zawiera dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa.

 

- MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Możliwość ponownego wykorzystania - znak ekologiczny ten pojawia się na opakowaniach przydatnych do  wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użyciu co najmniej dwukrotnie. Symbol ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach, ale także na butelkach, szklanych pojemnikach etc.

 

- OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE

Opakowania biodegradowalne - znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Produkty ekologiczne z tym symbolem ekologicznym są w pełni biodegradowalne i  mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji).

 

- OPAKOWANIA NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu.  Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny. Symbol ekologiczny potocznie określa się mianem "recykling".

 

- PEFC

PEFC (The Programme for Endorsement of Forest Certification) to organizacja pozarządowa, która  została utworzona by wspierać  zrównoważoną  gospodarkę leśną. Ocenia ona i weryfikuje państwowe systemy leśne wg standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. Kupując produkty z tym oznaczeniem wspiera się odpowiedzialną gospodarkę leśną. Takie zakupy nie przyczyniają się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka. PEFC na produkcie oznacza, że produkt pochodzi z drewna certyfikowanego według standardów PEFC, gwarantuje, że całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów z certyfikatem ekologicznym PEFC, oznacza, że gospodarka w nim prowadzona bierze pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne i jest zgodna z zasadami PEFC, oznacza, że pochodzenie surowca drzewnego (drewna, papieru) zawartego w wyrobie jest znane – aż do miejsca jego pozyskania w lesie.

 

- PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU

Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu. 


- SELEKTYWNA ZBIÓRKA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Selektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych /symbol przekreślonego kosza na śmieci/ – znak ekologiczny przeznaczony dla sprzętów elektronicznych i elektrycznych, który informuje o zakazie wyrzucania elektro-odpadów do zwykłego pojemnika. Symbol ekologiczny można spotkać na pralkach, zmywarkach, chłodziarko-zamrażarkach, urządzeniach klimatyzacyjnych, mikrofalówkach, odkurzaczach, żelazkach, tosterach, świetlówkach kompaktowych itp. Elektrośmieci nie mogą trafić do zwykłego pojemnika na odpady, bo zawierają toksyczne substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Zakaz wyrzucania elektro-opadów do śmietnika reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., Nr 1688, poz. 1688). Za złamanie zakazu grozi kara grzywny. Zużyty, zepsuty sprzęt można oddać bezpłatnie w sklepie (kupując nowy sprzęt tego samego rodzaju) lub specjalnym punkcie zbiórki elektro-odpadów.

 

- WRZUĆ DO KOSZA

Symbol "dbaj o czystość, wrzuć do kosza". Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki zanieczyszcza środowisko.

 

- WYRZUCAJ OSOBNO

Znak „Wyrzucaj osobno” – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które składają się z wielu materiałów. Symbol ekologiczny wskazuje, iż poszczególne elementy opakowania należy rozdzielić i wyrzucić do różnych pojemników na odpady – np. karton powinien wylądować w pojemniku na papier, a plastik powinien trafić do plastików.

 

- ZIELONY PUNKT

Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Trzeba pamiętać, że znak nie określa jakości ekologicznej produktu. Przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek musi natomiast zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań.


- ZNAK ALUMINIUM

Znak Aluminium (alu) /Symbol Alu otoczony dwoma strzałkami/ – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań lub produktów, które są wykonane z aluminium i nadają się do recyklingu. Taki symbol ekologiczny można znaleźć na puszkach po napojach, konserwach i na folii spożywczej. Aluminium świetnie nadaje się do recyklingu – 100 proc. aluminium może być odzyskane i przetworzone. Odzysk aluminium można prowadzić w nieskończoność, nie przyczyniając się do utraty jakości materiału.

 

- ZNAK EKOLOGICZNY EKO

Znak ten jest przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Mogą go otrzymać usługi i wyroby krajowe i zagraniczne, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych. System przyznawania tego znaku opiera się na kryteriach ustanowionych dla oznakowania Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać obydwa znaki jednocześnie, na korzystnych warunkach finansowych.

- PTRE

- FSC

 

- POZNAJ DOBRĄ JAKOŚĆ

Poznaj Dobrą Żywność (znak PDŻ) - znak ekologiczny przyznawany wysokiej jakości produktom żywnościowym, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Symbol ekologiczny PDŻ przyznawany jest w ramach programu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma za zadanie promować artykuły rolno-spożywcze. Oznaczenie ekologiczne jest przyznawany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tylko tym artykułom rolno-spożywczym, które spełnią wymagania Programu Poznaj Dobrą Żywność, zostaną poddane ocenie Głównego Inspektora Jakości Handlowej oraz otrzymają pozytywną rekomendację Kolegium Naukowego ds. jakości produktów żywnościowych programu PDŻ. By produkt mógł otrzymać etykietę ekologiczną jakości Poznaj Dobrą Żywność, musi spełniać wymagania: w produktach, w których niezbędna jest obecność soli, jej zawartość nie powinna być wyższa niż 2% (za wyjątkiem wędzonek, kiełbas, wędlin, ryb i owoców morza, niektórych serów); produkty mięsne nie mogą zawierać dodatku mięsa odkostnianego mechanicznie (MOM i MDOM); w produktach, w których składnikiem jest tłuszcz utwardzony, obecność izomerów trans kwasów tłuszczowych powstałych w procesie technologicznym nie może przekroczyć 4 proc. w gotowym wyrobie.


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-58560