Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Drukowanie etykiet kolorowych Fleksograficznie - ETAPY


Drukarnia fleksograficzna etykiet BART.

Zadania związane z produkcją poligraficzną wymagają starannych przygotowań i ścisłej kontroli.

W projektowaniu i produkcji etykiet można przedstawić kolejne etapy - procesy.

 

Tworzenia etykiet kolorowych, w skrócie procesy:  

1. INFORMACJE O ETYKIECIE
Na tym etapie Klient dostarcza firmie BART wszystkich informacji o wymaganej etykiecie w celu oszacowania kosztów. Drukarnia otrzymuje podstawowe informacje o etykiecie: - rozmiarze, kształcie, szacowanych ilościach (w skali miesiąca, roku, jednorazowo), materiałach - surowcach z których wykonane są etykiety (papier, folia, surowce biodegradowalne) oraz o przeznaczeniu. Również bardzo ważne są informacje dotyczące przeznaczenia etykiet oraz warunki w jakich będą przechowywane, jaką odporność na warunki atmosferyczne ma mieć zadruk (światło UV,uszkodzenia mechaniczne, rozpuszczalniki, mydło, tłuszcze, alkalia) ? Klient przesyła szkice i / lub gotowe projekty etykiet lub zadrukowane etykiety. Klient podaje informacje o sposobie nawinięcia etykiet (kierunek nawoju, ilość etykiet na roli, wybór średnicy tuleji na którą będą nawinięte etykiety, umieszczenie etykiety zgodnie ze wzorem).

2. KOSZTORYS ETYKIET
Klient otrzymuje od drukarni wstępną wycenę kosztów związanych z produkcją etykiet (etykiet właściwych, przygotowalni, farb, dostawy, polimerów, wykrojników). Klient otrzymuje warunki współpracy z drukarnią BART. Po zaakceptowaniu przez klienta oszacowanego kosztorysu oraz warunków współpracy można przystąpić do kolejnego etapu procesu produkcji.

3. PROJEKTOWANIE ETYKIET (prepress)
W drukarni BART przygotowywane są własne projekty graficzne i / lub dostaczone przez klienta projekty są poprawiane. Drukarnia BART otrzymuje od klienta szczegółowe informację niezbędne do stworzenia nowego projektu. Projekty sprawdzane są pod względem poprawności przygotowania do druku na maszynie fleksograficznej. Projektanci etykiety z firmy BART opracowują projekty w popularnych programach graficznych. 

 

Formatem - standardem jest projekt osadzony w pliku PDF z możliwością wyeksportowania. 

 Projektanci etykiet opracowują projekty graficzne w grafice wektorowej :

- CorelDraw ,

- Ilustrator 

lub w grafice rastrowej :

- Photoshop .

 

Projektant etykiety przesyła wzory etykiety do klienta. Projekt etykiety jest dopracowywany, korygowany graficznie aż do momentu zaakceptowania przez klienta.4. PRZYGOTOWALNIA ETYKIET (prepress)

Po przygotowaniu projektu i zaakceptowaniu ARTPROOFA (plik PDF) przez Klienta, następuje etap przygotowania matryc drukujących (klisz graficznych - polimerów). Etap ten obejmuje stworzenie kliszy graficznej i polimerów (matryc). Jeśli Klient sobie życzy, wysyłany jest do niego PROOF FIZYCZNY Z SYMULACJĄ NADRUKU (wykonany w technice druku cyfrowego). Wzór symulacji, służy do zaobserwowania kolorów, ułożenia tekstów, prawidłowości kodów kreskowych  jakie będą widoczne na etykiecie docelowej. Jest to opcja dodatkowa - płatna. Klient przed uruchomieniem produkcji i drukowaniem, może pokryć wszystkie koszty zamówienia.

Proof - wzór, odbitka próbna wydruku służy do zaobserwowania symulacji kolorów jaka wyjdzie na etykiecie właściwej wydrukowanej na maszynie fleksograficznej. 5. PRODUKCJA DRUKOWANIE ETYKIET (press, postpress)


Po zaakceptowaniu artproofa i proofa fizycznego, drukarnia przystępuje do kolejnego etapu produkcji w tym też drukowania etykiet. Materiały "Surowce" (papier, folia, karton, farby, gilzy) i "Narzędzia" (polimery, wykrojniki, walce), są zamawiane u dostawców. Zamówienia od Klientów są realizowane kolejno zgodnie z przyjętym harmonogramem gdy wszystkie materiały surowce i narzędzia są skompletowane. Zgodnie ze zleceniem i proofami, na maszynie do zadruku kolorowego uruchomiany jest proces właściwy drukowanie etykiet.

Na życzenie Klient może być poinformowany o uruchomieniu procesu drukowania etykiet. Może być przesyłane do Klienta zdjęcie etykiety z wystartowanej/uruchomionej produkcji. Na etapie końcowym Klienci mogą osobiście przyjechać na akceptację zatwierdzenie kolorystyki pracy/wydruku (rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstu, odwzorowania kolorów), bezpośrednio do drukarni, lub korzystają z ustalonych wspólnych standardów oceny kolorystycznej. 

Po otrzymaniu akceptacji, realizowany jest wydruk etykiet oraz prowadzone są prace wykończeniowe : wycinanie materiału (wykrawanie), nawijanie na odpowiednie tuleje (średnicy fi 76, 50, 40, 25 mm.) W trakcie produkcji prowadzona jest Kontrola Jakości.  W trakcie wykonywania prac produkcyjnych realizowane są procedury zgodnie z ISO 9001:2008 Kontrola Jakości - certyfikat firmy DAS oraz za pomocą urządzeń Inspekcji poprawności druku. Na ostatnim etapie prac, towar jest przeliczany, sprawdzany, pakowany i wysyłany do Klienta.

[NONE]


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-53568


         Farby UV w skali Pantone

drukowanie etykiety - 12