Drukarnia Fleksograficzna

Etykiety według branż

W wybranej kategorii przedstawiamy etykiety, naklejki dla danej branży. Do wyboru są takie branże jak : spożywcza, ogrodnicza, odzieżowa, chemiczna, motoryzacyjna, farmaceutyczna, logistyczna, rozrywkowa, alkoholowa, kosmetyczna. Zgrupowane branże pozwalają w skrócie opisać najważniejsze cechy etykiet dedykowanych do danych zastosowań. Szczegółowe informacje o danych materiałach można znaleźć w MENU w dziale "Etykiety samoprzylepne".

 

 

Kliknij w MENU daną podkategorię

 

 

Pojęcie Etykiety na opakowania jest dość ogólne i odnosi się do wielu branż. Trzeba podkreślić, że opakowanie i jego etykieta powinny być nierozerwalnie związane z samym produktem. Muszą być czytelne i zrozumiałe. Etykieta musi współgrać z opakowaniem i tworzyć uzupełniającą się nawzajem całość.

 

HISTORIA OPAKOWAŃ (czytaj więcej)

Pojęcie opakowania można powiedzieć, że istniało od zawsze. Wymyśliła je natura, wystarczy rozejrzeć się dookoła by się o tym przekonać : kokon chroniący motyla, skorupki, muszla z ostrygą która chowa drogocenną perłę, skórka od banana która chroni miąż przed zniszczeniem. Wszystkie chronią to co najcenniejsze. Głównym zadaniem opakowania jest ochrona produktu. Oprócz funkcji transportowej, opakowania musiały równocześnie informować o swojej zawartości. Wtedy pojawiły się oznaczenia i etykiety. Towar musiał być jednoznacznie identyfikowany.
Rozwój opakowań jest ściśle powiązany z rozwojem ludzkości. Dzięki niemu można uznać, że pomógł w rozwoju i ludzie przestali być zależni od lokalnie dostępnych warunków i surowców. W roku 1975. Napoleon Bonaparte ogłosił nagrodę dla osoby, która przedstawi sposób konserwowania żywności. Umożliwi jej przewożenie w czasie długich kampanii wojennych. Sterylizacja jedzenia zamkniętego w słoiku udała się autorowi pomysłu Nicolasowi Apperta. Anglicy jako pierwsi dzięki patentowi Petera Duranda opanowali zamknięcie metalowej puszki, i stare prymitywne metody dostania się do zawartości puszki za pomocą dłuta i młotka zaczęły zanikać.
Ostatnią funkcją opakowania, która się rozwinęła, to aspekt reklamowy - marketingowy. Klient chce mieć zapewnienia, że kupuje towar z konkretnego dobrego źródła i to jest pewnego rodzaju gwarantowanie jakości produktu. Rozpoznawalna marka produktu daje klientowi możliwość jego zapamiętania na przyszłość. Dzięki temu klient przywiązuje się do danej marki i ją zapamiętuje dobrze lub nie. Ilość funkcji jakie spełnia opakowanie jest spora.

 

RYNEK OPAKOWAŃ (czytaj więcej)

Przemysł opakowań w Polsce w pełni pokrywa zapotrzebowanie krajowego rynku opakowań. Jest jedynie uzależniony w znacznym stopniu od importu surowców i materiałów z zagranicy (tworzywa sztuczne, papiery, tektura). Opakowania do żywności i napojów - 65% rynku polskiego. Opakowania artykułów przemysłowych i chemii gospodarczej - 22% rynku polskiego. Opakowania leków - 7% rynku polskiego. Opakowania do kosmetyków i środków higieny osobistej - 6% rynku polskiego.

 

Etykiety na OPAKOWANIACH (czytaj więcej)

Aktualnie na rynku istotne znaczenie ma nie tylko opakowanie jako środek transportu produktu, ale przede wszystkim przyciągający uwagę wygląd opakowania, który można uzyskać m.in. poprzez połączenie go z odpowiednią etykietą. Design całego opakowania ma ogromne znaczenie dla sprzedaży. Dzisiaj na półkach w sklepach znaleźć można dziesiątki tysięcy produktów, które starają się pozyskać uwagę Konsumentów. Najczęściej mają na to niecałą sekundę. Dlatego projektaci opakowań i etykiet w drukarniach muszą uzyskać jak najlepsze efekty by sprzedawany produkt mógł uzyskać sukces rynkowy. Dobrze zaprojektowane opakowanie z etykietą zachęca do zakupu, zaś złe zniechęca. Etykieta opakowania musi przekonać klienta, że zawiera produkt wartościowy i potrzebny. Jedna trzecia decyzji zakupowych podejmowanych w sklepach opiera się na wyglądzie opakowania i etykiety. Dobrze zaprojektowane opakowanie i etykieta tworzy w umyśle klienta wizerunek dobrego, skutecznego albo smacznego produktu.
 

FUNKCJE OPAKOWANIA i ETYKIETY (czytaj więcej)

Opakowania spełniają takie podstawowe funkcje jak : ochronną, praktyczną, promocyjną, mobilną, zrozumiałą czyli bez zbędnych zawiłości lub niejasności opisywać dany produkt. Ta sama zasada dotyczy etykiet. Etykieta musi zwracać na siebie uwagę, ale nie może stanowić chaosu informacyjnego. Musi w sposób atrakcyjny i krótki zaprezentować produkt - czym jest do czego służy, jak z niego korzystać, ile kosztuje. Duże znaczenie ma użycie odpowiednich materiałów i kolorów aby opakowanie współgrało z zawartością.
 

WIZERUNEK PRODUKTU PREMIUM (czytaj więcej)

Producenci poprzez zastosowanie uszlachetnień na opakowaniach i etykietach starają się budować wizerunek produktu premium. Najczęściej wykorzystują do tego celu specjalistyczne materiały wierzchnie, niestandardowe surowce, metalizowane podłoża, złocenia, specjalne folie, hologramy, lakierowanie zwykłe i matowe. Uzyskane efekty wizualne oraz zupełnie nowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wyróżnienie się na tle konkurencji i lepsze zwrócenie na siebie uwagi.  Popularność zyskują opakowania z tekstem i brandingiem pisanym nietypową czcionką przypominającą pismo ręczne. Wraca moda na produkty personalne (personalizowane) kierowane pod konkretnego klienta, bliższe jego gustowi. Nieperfekcyjny krój czcionki może wywołać u odbiorcy pozytywne skojarzenia, a sam produkt zyskuje przez to charakter i urok. Najczęściej takie opakowania i etykiety można spotkać w branży alkoholowej ale również coraz częściej w branży spożywczej. Trendem na rynku są kontrastowe opakowania i etykiety. Wykorzystują one wyraziste kształty geometryczne i często jaskrawe kolory. Są to rozwiązania odważne, nietuzinkowe, wyznaczające nowe standardy na rynku. Warto je wprowadzać najpierw pod postacią limitowanych serii by przekonać się jaki zawierają potencjał. Jeśli produkt jest mało wyrafinowany jego kolory są jasne (biały, pomarańczowy, żółty, jasnozielony, jasnoniebieski, fioletowy, różowy, czerwony). Kiedy chce się pokazać produkt wyższej klasy kładzie się nacisk na kolory stosonowae ciemne (szary, bordowy, ciemnozielony, granatowy, brązowy, czarny) najlepiej jak posiada uszlachetnienia. Warto przy tym pamiętać o kwestii technicznej - opakowanie i etykieta powinny być wysokiej jakości a etykieta powinna być dobrze przyklejona. Jeśli chcemy uzyskać dobry efekt finalny produktu, przykuwający wzrok klienta, wysokiej jakości wizerunek marki, warto wówczas zainwestować we współpracę z profesjonalną drukarnią taką jak BART. Zagwarantuje to sukces rynkowy. Właściwa jakość i identyfikacja produktu poprzez opakowanie i etykietę jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie firmy.

 

DEFINICJA OPAKOWANIA - PRAWO (czytaj więcej)

Od 1 stycznia 2014 producenci są zobowiązani utylizować i odzyskiwać minimum 50 % wyprodukowanych opakowań, z czego będą rozliczani przez marszałków województw. Od 13 grudnia 2014 producenci produktów spożywczych muszą dostosować się do nowych wymogów unijnych względem oznaczania wartości odżywyczych na artukułach spożywczych tak aby nie wprowadzały one nabywców w błąd.  Taki wymóg umieszczania większej ilości informacji ma napędzić popyt na nowe rozwiązania jak etykiety PEEL OFF, MultiTag. Zgodnie z nową definicją ustawy z 13 czerwca 2013 OPAKOWANIEM jest "wyrób w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do produktów przetworzonych". Od 1 stycznia 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przykłądowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie. (Dz. U. poz. 1274). Miało ono rozwiać wątpliwości producentów, które opakowanie wprowadzone na rynek będą podlegać opłacie produktowej i obowiązkowi recyklingu.

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

ETYKIETY VS PRAWO (czytaj więcej)

Odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczną żywność jest prawnie określona (za szkody spodowdowane przez wady produktu, czyniącego go niebezpiecznym dla otoczenia). Odpowiedzialność spada zawsze na wytwórcę produktu spożywczego szczególnie w sytuacji w którym produkt zagraża dobru największemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. Stara zasada rzymska głosiła "Czyje korzyści, tego ryzyko - eius commodum cuius periculum" i zakłada że ten kto prowadzi działoność gospodarczą spożywczą jest obarczony ryzykiem i powinny mieć tego świadomość i ponosić odpowiedzialność za szkody, nawet niezależnie od swojej winy. Prawo w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty niebezpieczne podane jest w dyrektywie nr 85/374 EWG w sprawie ujendolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpwoiedzialności za wadliwe produkty. Dyrektywę o odpowiedzialności za produkty wdrożyła do prawa polskiego Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzodzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z tymi regulacjami producent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt tylko wtedy, gdy produkt wywołujacy szkodę zostanie uznany za produkt niebezpieczny. O tym czy produkt jest bezpieczny , decydują okoliczności w chwili wprowadzenia go do obrotu oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Dlatego informacje zawarte na opakowaniach i etykietach są niezwykle ważne. Istotne są instrukcje i informacje o zasadach użytkowania, celu produktu oraz jego właściwościach. Mają one na celu wskazać konsumentowi, na czym polega jego prawidłowe użycie. Dokładna i poprawna informacja o produkcie jest dla producenta obroną przed ewentualnymi roszczeniami konsumentów. Uwolnienie od odpowiedzialności jest możliwe. Producent nie odpowie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeśli wskaże przesłanki zwalniające go z odpowiedzialności, następujące :
1. niewprowadzenie produktu niebezpiecznego do obrotu,
2. wprowadzenie produktu niebezpiecznego do obrotu poza działalnością gospodarczą producenta,
3. ujawnienie się własciwości niebezpiecznych produktu po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że własciwości te produkt miał jeszcze przed wprowadzeniem go do obrotu,
4. zgodnośc produktu z przepisami prawa w momencie wprowadzenia go do obrotu,
5. niemożność przewidzenia właściwości niebezpiecznych produktu w momencie jego wprowadzenia do obrotu, oceniana wg. stanu nauki i techniki w tym zakresie.

 

SUBSTANCJE DODATKOWE (czytaj więcej)

Przepisy dotyczące substancji dodatkowych odnoszą się do wszystkich branż przemysłu spożywczego. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych. Aktem prawnym regulującym stosowanie substancji dodatkowych do żywności w krajach Unii Europejskiej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności. Szczegółowe warunki stosowania substancji dodatkowych w poszczególnych kategoriach środków spożywczych są zawarte w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1129/2011 z 11 listopada 2011r. Wykazu dodatków do żywności.

 

PRZYKŁADY (czytaj więcej)

Istnieje wiele przypadków i przykładów na to, że substancje uważane początkowo za bezpieczne okazały się po jakimś czasie szkodliwe. Przykładem są : - Freony, tworzywa sztuczne w tym PCW. Przykładem takich towarów są również leki których niewykryte przed wprowadzeniem na rynek działania uboczne stały się groźne dla życia i zdrowia (Talidomid). Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku wprowadzania do obrotu żywności GMO, ponieważ całkowite ryzyko związane z wprowadzeniem jej do obrotu jest obecnie trudne do określenia.    

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie

Najpopularniejsze znaki ekologiczne towarowe :

- Błękitny ANIIOŁ

- ECO GARANTIE

- EKOland

- ENERGYStar

- EUROLIŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

- OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE

- OPAKOWANIA NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

- PEFC

- PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU

- SELEKTYWNA ZBIÓRKA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

- WRZUĆ DO KOSZA

- WYRZUCAJ OSOBNO

- ZIELONY PUNKT

- ZNAK ALUMINIUM

- ZNAK EKOLOGICZNY EKO

- PTRE

- FSC

- POZNAJ DOBRĄ JAKOŚĆ

Czytaj więcej

Prześlij zapytanie