Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Etykiety i owijki z napisem Produkt Polski


Etykiety i owijki z napisem Produkt Polski, wykorzystywane są w branzy spożywczej. Z końcem roku 2017 weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady znakowania produktów spożywczych znakiem „Produkt polski”, w postaci znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604).

Przepisy te określają kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Podstawowym kryterium jest, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski. Drukarnia BART dostarcza etykiety i owijki z nadrukiem czerwnym "Produkt Polski". Materiały te są dobierane do potrzeb konkretnych klientów. Wybór surowca zależy od jego wykorzystania, warunków i temperatur.

 

Najczęściej znakowane są produkty, rodzaje produktów, dla których trzeba określać kraj pochodzenia :

• świeże owoce i warzywa,
• wołowina i cielęcina (konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru), (pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
• ryby i owoce morza,
• miód,
• wino (kraj, w którym wyprodukowane są winogrona),
• oliwa z oliwek,
• jaja (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia),
• drób importowany spoza UE,
• surowe, pakowane mięsa ze świń, kóz, owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki).

inne przetwory (których składniki nie z pl, nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu)

 

W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który będzie się konsumentom kojarzył z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany. Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski”, ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

 

Drukarnia BART stara się by dostarczony produkt był najwyższej jakości, z jak najmniejszą ilość łączeń wstęgi by rolki miały ładne gładkie brzegi.


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-53568


Przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia, zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z art. 26 ust. 2 tego rozporządzenia, zamieszczenie w oznakowaniu informacji dotyczących źródła lub miejsca pochodzenia gotowego produktu (środka spożywczego), jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy brak takiej informacji mógłby w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta, co do prawdziwego źródła pochodzenia.