Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Etykiety chemiczne do znakowania chemikaliów


OPIS OGÓLNY : Etykiety "ostrzegawcze", również zwane etykietami towarowymi i informacyjnimi, dla branży chemicznej.
Najczęsciej są to etykiety naklejane na kartony, na paczki do znakowania, opakowań, produktów. To etykiety zadrukowane informacjami, znakami, symbolami i ostrzeżeniami.
Aplikowane głównie na tektury opakowaniowe - jednostkowe lub zbiorcze lub na pojemniki plastikowe.
Do grona takich etykiet należą etykiety chemiczne, ostrzegające o niebezpieczeństwie i zagrożeniach dla życia. Czasami mylnie zalicza się do tej samej grupy również etykiety logistyczne, ponieważ naklejane są czesto na kartony, jednak pełnią zupełnie inną funkcję.
1. ZASTOSOWANIE : Często etykiety informacyjne i ostrzegawcze mają zapewnić czytelność i trwałość przez wiele lat. Zgodnie z zaleceniami rozporządzenia ministra bardzo ważnym jest by etykiety, na których umieszczone jest oznakowanie nie uległy zniszczeniu podczas eksploatacji produktu i długo spełniały funkcje informacyjne i ostrzegawcze.
2. Tam gdzie wymagane jest zamieszczenie dużej ilości informacji na temat produktu, do wyboru są albo duże etykiety, które mieszczą wszsytkie informacje na jednej etykiecie lub etykiety PEEL OFF.  Od producenta produktów który oznakowuje produkty zależy jak sobie poradzi z tym problemem.  
3. Etykiety "ostrzegawcze", najczęściej aplikowane są ręcznie na produkty. Najpopularniejszą formą jest nawinięcie na rolki – w przypadku dużych i średnich ilości. Na arkuszach A4 przy małych ilościach.
4. Najczęściej mają duże rozmiary i kształt prostokątny. Wielkość etykiety zależna jest od oznakowywanego produktu. Częstwo zależą od tego na jakiej drukarce są wykonywane dodruki, np. kodów kreskowych lub daty przydatności do użycia.
5. Napisy nadrukowane są w drukarni za pomocą techniki fleksograficznej. Technika ich zadruku jest dowolna. Oprócz fleksografii może to być również sitodruk lub termotransfer. Etykiety mogą być z papieru lub folii, z nadrukiem jedno, dwu lub wielokolorowym. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest druk za pomocą techniki fleksograficznej, farbami UV tradycyjnymi. Coraz bardziej popularne staje się oznaczanie produktów dodatkowymi znakami ostrzegawczymi w języku Braille'a dla niewidowmych.  
6. Co do wyboru kleju, najczęściej używa się klejów standardowych, rzadziej mocnych.
7. Wzory druków są powszechnie spotykane :
- "ATTENTION GLASS !",
- "FRAGILE, KEEP DRY",
- Góra tu stawiać "This way up",
- "Nie ciąć ostrożnie",
- "uwaga szkło",
- "Pod napięciem"
- "lift Here".
8. Można zwiększyć widoczność etykiety poprzez użycie materiału papierowego fluorescencyjnego. Niestety papiery mają tą wadę, że nie nadają się do użycia pod chmurką.
9. Z reguły są wykonane z białej trwałej folii samoprzylepnej. Przepisy w każdym kraju inaczej mogą regulować wymagania co do znakowania towarów.
Etykiety ostrzegawcze chemiczne często posiadają czerwone ostrzegawcze piktogramy w systemie GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany).
W Polsce piktogramy ostrzegawcze zmieniły się i nie ma już pomarańczowych znaków ostrzegawczych. Używane są czerwone znaki o określonych wymiarach. Rozporządzenia regulują przepisy które dają instrukcję jak mają wyglądać opisy produktów zagrażających życiu.

 


 

ZASTOSOWANIE : Etykiety dla branży chemicznej. Są aplikowane na produkty zawierające chemikalia, substancje niebezpieczne (łatwopalne, żrące, lakiernicze, toksyczne, zagrażające zdrowiu i życiu). Etykiety te dysponują standardowymi klejami do aplikacji na powierzchnie płaskie lub wypukłe typu beczki, pojemniki i butelki. Polecamy stosowanie taśm barwiących żywicznych, które posiadają zwiększoną odporność na działanie olejów oraz chemikaliów i umożliwiają dodruk zmiennych trwałych informacji. Etykiety ostrzegawcze naklejane często na butelki PVC powinny stosować odpowiedni klej (standardowy akrylowy)Warto przed podjęciem decyzji zapytać jaki klej nadaje się na jaki rodzaj butelki. Kleje odlepne łatwousuwalne, mocne kauczukowe, na mrożenie, nie są zalecane do aplikacji na materiały PVC.

Powierzchnię zadrukowanej farbami kolorowymi etykiety można dodatkowo zabezpieczyć przed ścieraniem za pomocą lakierów UV z wałka np. błyszczącegomatowego. Jeśli coś ma być zadrukowywane dodatkowo na drukarce etykiet to można też zastosować lakier UV z wybraniem za pomocą nadruk z polimera lub za pomocą lakieru TTR z wałka. 

 


 

GHS: Etykiety do znakowania chemikaliów (farby, lakiery, chemie) muszą być przygotowane zgodnie z rozporządzeniem ministra w odpowiednim standardzie "GHS". GHS czyli (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) został opracowany przez ONZ w celu standaryzacji informacji chemicznych, do ujednolicenia informacji dotyczących produktów niebezpiecznych. Etykiety GHS powinny zawierać :

- Identyfikator produktu
- Ostrzegawcze Hasło "Niebezpieczne do ..."
- Piktogramy, obrazki wskazujące rodzaj zagrożenia
- Informacje opisujące rodzaj chemikaliów
- Zwroty i hasła ostrzegawcze, które określają odpowiednie środki zapobiegawcze
- Informacje o danym dostawcy
- Dodatkowe ważne informacje
 
 
Od 1. 12. 2010 r. wszystkie produkty chemiczne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą być oznakowane zgodnie z "Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji I Oznakowania Chemikaliów".

 

Przykład: etykiety chemiczne - ostrzegawcze :

 


 

Na życzenie wysyłamy darmowe próbki naszych towarów dzięki czemu możecie Państwo ocenić ich jakość wykonania. Przede wszystkim próbki pozwalają ocenić możliwości danego produktu.

 


 

W razie pytań, nasi eksperci służą pomocą:
Bartecki Michał , [MOVIE]

 


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-53568


Na plastik PET można stosować kleje :

1. AL170, trudnozrywalne, S8029, S8039 , S8049 do smarów, RC18 , 

2. C2020p , na mrożenie CRYO

3. C2075n, na mrożenie do głębokiego mrożenia, Rp48

4. C3nf odlepne, R5000 odlepny, RC12 wielokrotnieOdlepny, RR23, RR28

5. S2000n akrylowy standard, s692n standard, AP901, Rp37, RP51, RP537, Rp37s

6. S2012 DO arkuszy A4, RPA4, 

7. S2045n kauczukowy i do żywności, do niskich temp., FH21, RH9, 

8. S277 na baniaki, s677 na baniak, RP77 , RPFH

9. S2800 

10. S7000 akrylowy

11. s9500 klej biodegradowalny

12. WX6030 klej wodnorozpuszczalny, RP45

13. s2060 klej kauczukowy

14. RH7 

15. RP31 PURUS do farmacji 

16. Rp74 akrylowy na wódki, 

 

 

 

Na plastik PVC można stosować kleje :

1. AL170, trudnozrywalne, S8049 do smarów, RC18 /RC20 , (S8029, S8039 test)

2. C2020p , na mrożenie CRYO

3. S2045n kauczukowy i do żywności, do niskich temp., RH9, 

4. s692n standard, AP901, Rp37, RP537, Rp37s , (S2000n akrylowy standard test)

5. R5000 odlepny, RC12 wielokrotnieOdlepny, 

6. S7000 akrylowy

7. S277 na baniaki, s677 na baniak, RP77 , RPFH

8. C2075n, na mrożenie do głębokiego mrożenia, Rp48

9. S2012 DO arkuszy A4, RPA4, 

10. WX6030 klej wodnorozpuszczalny, RP45

11. Rp74 akrylowy na wódki, 

12. RP31 PURUS do farmacji 

STARE PIKTOGRAMY :

– substancja wybuchowa (ang. Explosive).

Substancja mogąca rozłożyć się w sposób wybuchowy po ogrzaniu lub pod wpływem innego wpływu.


– substancja łatwopalna (ang. Highly Flammable). Substancja łatwo ulegająca zapłonowi.

 

- substancja skrajnie łatwopalna (ang. Extremally Flammable) ulegająca bardzo łatwo zapłonowi.


– substancja utleniająca (ang. Oxidizing agent) substancja będąca silnym utleniaczem w wypadku pożaru może podtrzymywać ogień.


– substancja żrąca (ang. Corrosive) substancja niszcząca nieszlachetne metale z wydzieleniem wodoru lub niszcząca materię organiczną (np. kwas siarkowy H2SO4, wodorotlenek sodu NaOH).


– substancja toksyczna (ang. toxic) substancja powodująca niekorzystne zmiany w organizmie człowieka i innych zwierząt (np. fluorek sodu NaF).


- substancja skrajnie toksyczna (ang. Very toxic) substancja będąca silną trucizną (np. cyjanek potasu KCN).


– substancja stanowiąca poważne zagrożenie dla środowiska (np. nadmanganian potasu), może kumulować się w łańcuchach pokarmowych, może stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych.


– substancja szkodliwa (np. amonu wodorowęglan) substancja szkodliwa dla człowieka, np. po połknięciu.


– substancja drażniąca (np. tlenek wapnia CaO) może podrażniać błony śluzowe oraz skórę.

- Etykiety chemiczne, na chemię, do znakowania chemii, produktów chemicznych

- Etykiety do aerozoli, lakierów,

 

ADR :

         Prospekt firmowy

TESTY :

0. Naklejanie na powierzchnie :

- papier, kartonowe opakowania, informacje o biodegradowalności, biodegradowalne

- szklane, recykling

- folia PP, PE, PET

- plastik PP, PE, PET

- metal, informacja o recyklingu

- produkty drewniane, meble, szafki, informacje o eko i recyklingu

1. Odporność nadruku Flekso lub Termotransferowego, tarcie, chłonność materiału

2. Odporność fizyczna, rozdzieranie materiału, marszczenie się materiału, aplikowanie aplikatorem

3. Odporność na wysoką temperaturę :

- słońce (30-40 stopni),

- podpalanie (wysoka temp.),

4. Odporność na niską temperaturę :

- lodówka

- zamrażarka

- głębokie mrożenie

5. Różne konstrukcje z klejami, właściwości klejów :

- odlepność, naklejanie na powierzchnie zakrzywione, zostawianie śladów kleju

- odporność na alkohole i benzyny,

- odporność na tłuszcze, kontakt z żywnością.