Drukarnia Fleksograficzna
Etykiety bezklejowe

Certyfikaty przyznawane produktom żywnościowym


POPULARNE ZNAKI i CERTYFIKATY na ETYKIETACH nadrukowane, odnoszą się do produktu znajdującego się w opakowaniu.

 

- EUROLIŚĆ

Euroliść - znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe. Nie obejmuje produktów importowanych spoza terenu Unii. Euroliść przedstawia gwiazdki Unii Europejskiej ułożone w kształcie liścia na zielonym tle. Symbol ekologiczny zawiera dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa.

 

- POZNAJ DOBRĄ JAKOŚĆ, dotyczy produktu w opakowaniu

Poznaj Dobrą Żywność (znak PDŻ) - znak ekologiczny przyznawany wysokiej jakości produktom żywnościowym, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Symbol ekologiczny PDŻ przyznawany jest w ramach programu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma za zadanie promować artykuły rolno-spożywcze. Oznaczenie ekologiczne jest przyznawany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tylko tym artykułom rolno-spożywczym, które spełnią wymagania Programu Poznaj Dobrą Żywność, zostaną poddane ocenie Głównego Inspektora Jakości Handlowej oraz otrzymają pozytywną rekomendację Kolegium Naukowego ds. jakości produktów żywnościowych programu PDŻ. By produkt mógł otrzymać etykietę ekologiczną jakości Poznaj Dobrą Żywność, musi spełniać wymagania: w produktach, w których niezbędna jest obecność soli, jej zawartość nie powinna być wyższa niż 2% (za wyjątkiem wędzonek, kiełbas, wędlin, ryb i owoców morza, niektórych serów); produkty mięsne nie mogą zawierać dodatku mięsa odkostnianego mechanicznie (MOM i MDOM); w produktach, w których składnikiem jest tłuszcz utwardzony, obecność izomerów trans kwasów tłuszczowych powstałych w procesie technologicznym nie może przekroczyć 4 proc. w gotowym wyrobie.

 

- EKOland

Ekoland - znak ekologiczny najlepiej rozpoznawalny w Polsce symbol przeznaczony dla ekologicznej żywności. Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie oznaczenia ekologicznego muszą spełnić szereg kryteriów, m.i n.: użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę. Gospodarstwa ekologiczne, które chcą posługiwać się znakiem ekologicznym Ekolandu nie mogą też produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

 


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-58560