Drukarnia Fleksograficzna

Regulamin sklepu


SKLEP ppuhbart

PPUH BART Henryka Bartecka Środa Wielkopolski 63-000 ul. Nekielska 16

 

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe klientów sklepu ppuhbart są wykorzystywane wyłącznie:

a) do celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub zapytania 

1.2. Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

1.3. Dane osobowe klienta sklepu, nie są udostępniane innym podmiotom ani organizacjom.

1.4. Powierzone nam dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z określonymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. poz. 133 nr 883 z późn. zm.).

1.5. Złóżenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

2.1. Ceny przy każdym produkcie podawane w sklepie internetowym ppuhbart są wyrażone w złotówkach (PLN). Przy oferowanych produktach podawane są ceny netto i brutto (zawierającą obowiązującą stawkę podatku VAT, 23%). Ceny te nie zawierają jednak kosztów wysyłki.

2.2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3. Opis, rysunki i ilustracje w karcie produktu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Każdy Klient w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie ma możliwość zadania pytania Sprzedającemu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu.

2.5. Czas realizacji zamowienia to czas, który upływa od momentu zmiany statusu zamówienia na "zamowienie przyjęte do realizacji", do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „wysłane" lub „do odbioru". Przy każdym produkcie podawana jest informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i w zależności od produktu wynosi on od 2 do 28 dni. 

 

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Sklep internetowy ppuhbart przyjmuje zamówienia do godziny 15:30 we wszystkie dni robocze.

3.2. Wszystkie zamowienia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i rejestrację w sklepie. Po złożeniu zamowienia Klient zostaje powiadomiony e-mailem, o dotarciu zamowienia do sklepu.

3.3. Przyjęcie zamowienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. W momencie zmiany statusu na "zamowienie przyjęte do realizacji" nie ma możliwości anulowania lub zamiany zamowionego asortymentu za wyjątkiem opisanym w punkcie 3.5. oraz 3.6.

3.4. O zakończeniu realizacji zamówienia, Klient zostaje poinformowany mailowo.

3.5. W przypadku braku części produktow wchodzących w skład całego zamówienia sprzedający informuje o tym Klienta e – mailem lub telefonicznie. Wówczas Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) częściowa realizacja zamówienia,

b) anulowanie całości zamówienia.

3.6. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i podaniu przez Sprzedającego informacji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) realizacja całego zamówienia z wydłużonym terminem realizacji,

b) częściowa realizacja zamówienia (z pominięciem pozycji z wydłużonym terminem),

c) anulowanie całości zamówienia.

3.7. Klient może zmienić zamówienie lub jego część, albo w całości je anulować wcześniej informując o tym sprzedającego e - mailem i jeżeli jest to możliwe również telefonicznie, przed osiągnięciem statusu zamówienia „zamówienie przyjęte do realizacji".

3.8. W przypadku kompletowania towarow o różnych czasach realizacji, Klient może otrzymać  część oczekującego na skompletowanie zamówienia - informując o tym wcześniej Sprzedającego e-mailem lub telefonicznie. Jednakże koszty wysyłki kolejnej przesyłki ponosi Kupujący.

3.9. Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku nie uiszczenia przedpłaty lub zapłaty za zamówione towary w terminie wskazanym w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

3.10. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.11. Realizujemy zamówienia w dni robocze od godziny 07:30 do 15:30.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar w następujący sposób:

a) płatność przelewem: po złożeniu zamówienia w sklepie. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu  zamówienia. Sklep dokonuje wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

b) płatność za pobraniem po złożeniu zamówienia przez firmę. Klient musi przesłać dokumenty firm w zależności od prowadzonej działoności: NIP, wpis do rejestru, REGON, KRS. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu  zamówienia.

4.2. Rodzaj wybranego sposobu płatności może wpłynąć na czas przyjęcia zamowienia do realizacji.

4.3. W przypadku zapłaty za zamowienie przelewem (płatność z góry lub przedpłata na konto), termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia.

4.4. Wszelkie koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszt wysyłki podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

5. DOSTAWA

5.1. Towar zamowiony w sklepie internetowym ppuhbart wysyłany jest poprzez firmę kurierską UPS, lub RABEN (przesyłka paletą).

5.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)      czas realizacji zamówienia – jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „przesyłka wysłana" lub „do odbioru". Czas ten zależy od: wybranej formy płatności, kompletowania towaru w przypadku produktów lub usług o różnych czasach realizacji,

b)      czas dostawy towaru – zależy  od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia paczki (przesyłki kurierskie powinny być realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych).

5.3. Wraz z wysyłanym towarem załączony jest dowód zakupu - faktura VAT. Dane Klienta podane w formularzu zamówienia widnieją na fakturze VAT

5.4. Koszt wysyłki pojedynczego zamówienia, 1 paczki, przy wyborze formy płatności przedpłata wynosi 22,15 PLN brutto, przy wyborze formy płatności za pobraniem wynosi 30,75 PLN brutto. W przypadku palety 148-197 PLN brutto.

5.5. Koszty wysyłki podane w pkt. 5.4 dotyczą zamówień realizowanych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

 

6. RABATY I PROMOCJE

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatow za zakupiony towar.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.

 

7. ZWROT TOWARU

7.1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej.

7.2. Konsument który zawarł umowę na odległość, może składając oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, może skorzystać z prawa do zwrotu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie.

7.3. Konsument dokonując zwrotu towaru lub jego części, do wysyłanej paczki zobowiązany jest załączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Przed odesłaniem paczki w celu ułatwienia procedury zwrotu można poinformować Sprzedającego e-mailem o zamierzonym zwrocie - tytuł "ZWROT".

7.4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nieuszkodzonym wraz z wszystkimi metkami i informacjami o produkcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało przesłane wcześniej. Towar musi być odsłany w opakowaniu w którym został oryginalnie zapakowany.

7.5. Wraz ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które otrzymał darmowo lub odpłatnie, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru bądź części towaru.

7.6. Zwrotowi nie podlegają :

a)      towary noszące ślady użytkowania,

b)      uszkodzone lub umyślnie uszkodzone,

c)      towar bez oryginalnego opakowania.

7.8. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zawartych w pkt. 7.2-7.7 koszty ponownego wysłania towaru ponosi Kupujący. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może również rzecz sprzedać, powinien jednak wyznaczyć uprzednio kupującemu termin na odebranie, chyba że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kupującego.

7.9. W przypadku zwrotu, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, zostanie zwrócona, w przeciągu 3 dni roboczych na rachunek bankowy lub adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z zawartą przez niego umową sprzedaży Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na dostarczony towar.

8.2. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać do sprzedawcy towar, którego zgodność z umową jest przez kupującego kwestionowana. Wraz z towarem winien  przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamowienia oraz dane kontaktowe.

8.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i jest on liczony od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem.

8.4. Konsument powinien zgłosić niezgodność towaru w przeciągu 2 miesięcy od daty ujawnienia niezgodności towaru.

8.5. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

8.6. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8.7. Reklamacji nie podlega towar:

a) umyślnie uszkodzony,

b) bez oryginalnego opakowania,

c) bez dowodu zakupu.

8.8. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

8.9. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.7 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru poniesie Kupujący.

8.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów zwrotu wysyłki.

8.11. W przypadku umowy sprzedaży dokonanej z przedsiębiorcą odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży uregulowane w kodeksie cywilnym.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

9.2. Dokonanie zakupu oznacza jednoczesne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

9.3. Dokonanie zakupu i wybranie formy wysyłki oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na powierzenie zakupionego towaru innym podmiotom w celu dostarczenia przesyłki.

9.4. Kopiowanie, podlinkowywanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć lub innych przedmiotów zawartych na ppuhbart , bez wyrażenia pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich.

9.5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

9.6. Reklamacje i zwroty należy kierować na adres sklepu: PPUH BART Henryka Bartecka Środa Wielkopolski 63-000 ul. Nekielska 16

 

Środa Wielkopolska, dnia 12 styczeń 2012 roku.