Drukarnia Fleksograficzna

Produkcja etykiet białych - ETAPY


Drukarnia etykiet białych BART. Zadania związane z produkcją etykiet wymagają starannych przygotowań. W produkcji można przedstawić kolejne etapy - procesy.

 

Proces tworzenia etykiet białych w skrócie:  

1. INFORMACJE O ETYKIECIE
Klient dostarcza firmie BART wszystkich informacji o wymaganej etykiecie w celu oszacowania kosztów i przedstawienia oferty wstępnej. Podstawowe informacje o etykiecie wymagane do wykonania kalulacji cenowej to: - rozmiar, czy etykieta ma kształt standardowy - prostokąt z zaokąglonymi narożnikami lub inny, jaka jest szacowana ilość etykiet w skali miesiąca, roku lub jednorazowo? Kolejną ważną informacją są materiały z których mają być wykonane etykiety - surowce, oraz przeznaczenie i warunki w jakich przechowywane są naklejki. Klient jeśli może to podaje informacje o sposobie nawinięcia etykiet (kierunek nawoju, wybór średnicy tuleji na którą będą nawinięte nalepki, ilość etykiet na roli, umieszczenie etykiety zgodnie ze wzorem). Ważne są również informacje dotyczące warunków przechowania etykiet, jaka ma być odporność druku na warunki atmosferyczne (światło UV,uszkodzenia mechaniczne, rozpuszczalniki, mydło, tłuszcze, alkalia) ?

2. KOSZTORYS ETYKIET
Klient otrzymuje od drukarni wstępną wycenę kosztów związanych z produkcją etykiet (naklejek właściwych, wykrojników, dostawy). Klient otrzymuje warunki współpracy z drukarnią BART. Po zaakceptowaniu przez klienta oszacowanego kosztorysu oraz warunków współpracy można przystąpić do kolejnego etapu procesu produkcji.

3. PRODUKCJA ETYKIET (press, postpress)
Drukarnia przystępuje do etapu produkcji etykiet, prowadzone są prace wykończeniowe (rozcinanie, wykrawanie, pakowanie).

[NONE]


Napisz e-mail z zapytaniem    Formularz    Tel. +48 61-28-58560